Es spielen die Studenten des Johannes Brahms Konservatoriums:

Shihao Fu, Sun Ge, Mikyung Jung, Haowei Li, Soojin Kim, Tian Nan, Naili Wang,

Yu Peng Wang, Sitong Wu, Ruizi Zheng und Sunggyun Yoon.

Klasse: Elena Sukmanova

Eintritt frei